Hoofd BHV cursus / BHV Coördinator

De Hoofd BHV-cursus - ook wel Coördinator hoofd BHV-cursus - is voor jou als je gaat functioneren als Coördinator/Hoofd bedrijfshulpverlening. Je leert het veiligheidsbeleid van jouw organisatie in te richten en te borgen.

De meest belangrijke taak van een hoofd BHV is het inrichten en borgen van het veiligheidsbeleid van een organisatie. Met name is deze persoon beleidsmatig bezig, maar in een aantal organisaties vervult het hoofd BHV ook de rol BHV coördinator of van ploegleider. Bij de andere functies ben je dus wel operationeel bezig.

Hoofd BHV: 3 dagen met projectopdracht
Het accent van de Hoofd BHV-cursus ligt in de praktijk. Je volgt de cursus 24 uur: 2 dagen van 8 uur en na ongeveer 18 weken de 3e dag. Daarnaast werk je een projectopdracht uit, waarvoor je gemiddeld 40 tot 60 studie-uren incalculeert. Die projectopdracht is een beleidsstuk op maat voor je eigen BHV-organisatie.

Je sluit de cursus af met een mondeling examen van de projectopdracht. Twee materiedeskundigen beoordelen je resultaten onafhankelijk, bij goed resultaat ontvang je het diploma van het NIBHV.
Dit kun je na de Hoofd BHV-cursus
Na het volgen van deze opleiding kun je als Coördinator/Hoofd BHV:

- het BHV-beleid ontwikkelen en implementeren in je organisatie;
- optreden als vertegenwoordiger van je werkgever;
- werken binnen het kader van wettelijke regelingen;
- een BHV-netwerk opbouwen met personen binnen en buiten je bedrijf.
Waar en wanneer is de cursus?
Je volgt deze cursus bij B&V in Zevenbergen (Noord-Brabant).
Wat kost de cursus?
De Hoofd B&V-cursus van B&V is er al compleet voor € 1.021,87 per deelnemer. In de cursusprijs zijn alle kosten inbegrepen, zoals:

- Lesmateriaal
- Gebruik van instructiemateriaal
- Ervaren gecertificeerde instructeur
- Examen- en certificeringskosten van het NIBHV
- Uitgebreide lunch
- Koffie- en theearrangement
Wat doe je als Hoofd BHV?
Als Hoofd BHV of BHV-coördinator werk je vooral voorbereidend, maar ook operationeel. In noodsituaties ben je het aanspreekpunt voor de openbare hulpverleningsdiensten. Bovendien geef je leiding aan de ploegleiders BHV.
Waarom een cursus Hoofd BHV?
Een Hoofd BHV-cursus is niet verplicht. Wel zijn werkgevers op basis van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om te zorgen dat de medewerkers gezond en veilig blijven. Ze moeten zich daarvoor laten bijstaan door bedrijfshulpverleners. Een werkgever kan daarvoor een Hoofd BHV aanstellen. De hoofd BHV (CHBHV) zal het BHV-beleid ontwikkelen en ervoor zorgen dat de Bedrijfshulpverlening operationeel is en blijft. Daartoe zorgt de Hoofd BHV’er ervoor dat elke medewerker voor zijn taak instructie of opleiding krijgt, volgens artikel 8 van de Arbowet).
Herhalingscursus hoofd BHV
Ben je al hoofd BHV'er en wil je graag op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Één keer per jaar organiseren wij een herhalingscursus hoofd BHV voor alle hoofd BHV'ers binnen een organisatie; onze veiligheidsdag. Gedurende de dag worden verschillende presentaties gegeven door sprekers. Daarnaast worden er interessante workshops gegeven. Deelnemers ontvangen officiële certificering. Inschrijven doe je via de knop onder aan de pagina.