Advies

Een BHV-plan heb je als bedrijf nodig omdat jouw gemeente eisen stelt aan veilig gebruik van je gebouwen. Ook ben je wettelijk verplicht te voldoen aan de Arbeidsomstandigheden-wet. 

Dat vraagt om een BHV-plan of BHV-ontruimingsplan. Met een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) krijg je inzicht in de veiligheidsrisico’s in je organisatie en kun je ze gericht aanpakken. Ook deze is wettelijk verplicht voor alle ondernemers met personeel. B&V is er voor al je BHV- en RI&E-adviezen.

Om een ontruimingsplan zo goed mogelijk uit te voeren, is het belangrijk dat je medewerkers weten wat ze moeten doen. Een goede BHV-training en duidelijke instructies zorgen ervoor dat iedereen vlot handelt bij een calamiteit. Vraag B&V om BHV-advies voor jouw organisatie.

Meer weten over onze adviezen?

Ik help je graag bij vragen of met een goed advies op maat.

Patrick Kroonen, directeur en specialist in bedrijfsveiligheid
0168 - 33 54 45