RI&E opstellen?

Het opstellen van een RI&E is verplicht voor iedere ondernemer met personeel.

Met een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) krijg je inzicht in de veiligheidsrisico’s in je organisatie en kun je ze gericht aanpakken. Daaruit leer je wat de mogelijke gevaren in je bedrijf zijn en hoe je daar vervolgens actie op kunt ondernemen om risico’s te beperken en veilig te werken. Stel ‘m op met de experts van B&V. We gaan met B&V een stapje verder en maken daarom meteen een plan van aanpak. Hierin doen we verbetervoorstellen, waarmee we je management ondersteunen bij het voeren van een structureel arbobeleid. Aanwezige risico’s willen we hiermee verminderen om de werkomstandigheden verder te verbeteren.

Bij het opstellen van een RI&E hanteren we altijd de volgende stappen:

  1. Inventarisatie: welke risico’s spelen er in jouw organisatie?
  2. Evaluatie: hoe groot zijn de risico’s?
  3. Plan van aanpak: hoe gaan we jouw risico’s aanpakken?
  4. Toetsen: voldoet jouw RI&E aan de wettelijke richtlijnen?
  5. Toepassen: we brengen jouw RI&E in de praktijk.

Meer weten over onze adviezen?

Ik help je graag bij vragen of met een goed advies op maat.

Patrick Kroonen, directeur en specialist in bedrijfsveiligheid
0168 - 33 54 45