BHV plan

Volgens artikel 2.5c van het Arbobesluit is elke werkgever verplicht om de bedrijfshulpverlening binnen zijn/haar organisatie schriftelijk vast te leggen. Dit omvat het opstellen van een intern noodplan, ook wel bekend als het BHV-plan.

Doelstellingen

Het BHV-plan heeft als doel om een uniforme en duidelijke structuur te bieden voor de gehele BHV-organisatie, waarbij elk lid van het BHV-team makkelijk inzetbaar is op elke locatie. Belangrijke kenmerken van het BHV-plan zijn:

  1. Begrijpelijke content: de plannen zijn praktijkgericht en niet complex, met gebruik van stroomschema’s, afbeeldingen en tabbladen voor eenvoudig gebruik.
  2. Gebruiksvriendelijkheid: de lay-out en werkwijzen zijn logisch en natuurlijk.
  3. Toegankelijkheid: het plan is overal en voor iedereen toegankelijk.
  4. Aanpasbaarheid: wijzigingen kunnen eenvoudig worden doorgevoerd.
  5. Breed inzetbaar: het plan is effectief binnen de organisatie en de branche.
  6. Open advies: het advies is niet bindend en laat ruimte voor maatregelen die passen binnen de organisatie en het budget.
  7. Advies op maat: elk advies is afgestemd op de specifieke behoeften van de organisatie.
  8. Intelligente inventarisatie: de digitale checklist kan de juiste vragen stellen.

Stappenplan

A: Inventarisatie (startpunt)

Tijdens deze fase zal een medewerker van onze organisatie een inventarisatie uitvoeren op jouw locatie. Hierbij wordt alle noodzakelijke informatie verzameld met betrekking tot het gebouw, waaronder compartimentering, locatie van blus- en EHBO-middelen, draairichting van deuren en vluchtroutes.

B: Uitwerken

Het BHV-plan wordt op maat geschreven in het Nederlands en afgestemd op jouw organisatie. Hierbij wordt gekeken naar de eisen vanuit de Arbowetgeving en wordt specifiek aandacht besteed aan risico-inventarisatie en de activiteiten binnen het pand. Het plan omvat verschillende hoofdstukken, waaronder doelstellingen, informatie over brand en eerste hulp, ontruimingsplannen, plattegronden, instructies voor personeel en bijlagen.

C: Uitvoering

Het BHV-plan wordt geleverd in een DIN A4 ringband met bedrijfsplattegronden. Het plan zelf en de plattegronden worden in kleur afgeleverd op hoogwaardig papier. Indien gewenst kan het plan worden uitgevoerd in de huisstijl van jouw organisatie.

D: Planning

De planning omvat verschillende fasen, waaronder het inventariseren van algemene gegevens, de inventarisatie op locatie, verwerking van gegevens, advies uitbrengen, uitvoeren van het advies, conceptoplevering, bespreking van het concept en definitieve oplevering.
Tijdens de inventarisatie op locatie wordt bepaald hoeveel “ontruimingsplattegronden” en “wat te doen bij” kaarten nodig zijn, afhankelijk van factoren zoals openbare ruimte en het aantal aanwezige personen.

Meer weten over onze adviezen?

Ik help je graag bij vragen of met een goed advies op maat.

Patrick Kroonen, directeur en specialist in bedrijfsveiligheid
0168 - 33 54 45