Ontruimingsoefening

Bedrijven die verplicht zijn tot het hebben van een ontruimingsplan, dienen dit plan regelmatig te oefenen door middel van een ontruimingsoefening. Dit is tevens bedoeld om de bedrijfshulpverlening te oefenen.

Bij een ontruimingsoefening wordt in ieder geval een deel van het gebouw ontruimd en wordt de alarmering en het optreden van de BHV geoefend. Het resultaat van elke ontruimingsoefening moet worden vastgelegd (deze dient als bijlage in het ontruimingsplan of in het gebouwlogboek aanwezig te zijn). Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en de ervaring van de BHV-organisatie kan er gekozen worden voor 2 opties:

1. Een aangekondigde oefening waarvan iedereen op de hoogte is en alles wordt doorgesproken met de BHV-organisatie. Dit wordt aanbevolen wanneer het de eerste oefening is en/of wanneer de BHV-organisatie nog redelijk onervaren is.

2. Een onaangekondigde oefening waarvan een paar mensen (contactpersoon, directie) op de hoogte zijn. Hierbij wordt er een calamiteit in scene gezet. Dit is de meest realistische en daarmee de meest moeilijke oefening (aanbevolen voor een BHV-organisatie met veel ervaring).

Uiteraard is er, indien gewenst, een meer uitgebreide fasering aan te brengen in de oefeningen.
Offerte