Coördinator / hoofd BHV

De werkgever is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het uitvoeren van de arbeidsomstandigheden wet. Dit kan hij geheel zelf op zich nemen maar in veel gevallen delegeert de werkgever deze verantwoordelijkheid.

Daar elke medewerker voor zijn taak instructie of opleiding dient te krijgen (art 8 Arbowet), kan de werkgever ervoor kiezen om een coördinator hoofd BHV (CHBHV) op te leiden. De hoofd BHV (CHBHV) zal voor de werkgever beleid ontwikkelen aangaande de Bedrijfshulpverlening. Verder zal de hoofd BHV zorg dragen voor de organisatie van de Bedrijfshulpverlening zodat deze operationeel is en blijft. De hoofd BHV is met name een beleidsmatige functie.
Lees meer
Doelgroep
De opleiding is bestemd voor personen die in een bedrijf of instelling (gaan) functioneren als Coördinator/Hoofd bedrijfshulpverlening. U vervult een (middel)managementfunctie binnen uw bedrijf of instelling.

Doelstelling
Na het volgen van deze opleiding kan de Coördinator/Hoofd BHV

 • Het beleid met betrekking tot BHV ontwikkelen en implementeren in uw organisatie;
 • Optreden als vertegenwoordiger van de werkgever;
 • Werken binnen het kader van wettelijke regelingen;
 • Een BHV netwerk opbouwen met personen binnen uw bedrijf en daarbuiten.
Inhoud van de opleiding
Algemeen

 • Bedrijfshulpverlening;
 • Coördinator/Hoofd bedrijfshulpverlening.
Wettelijk kader

 • Huidige Arbeidsomstandighedenwet ;
 • Europese wetgeving;
 • Het bouwbesluit;
 • Basishulpverlening;
 • De gebruiksvergunning;
 • Uitvoering wetten en besluiten.
Interne uitvoering BHV

 • Organisatie van de BHV;
 • Gericht gevende factoren;
 • Verplichting voor de werkgever;
 • BHV en de risico-inventarisatie en evaluatie;
Schriftelijke vastlegging BHV

 • Ontruimingsplan;
 • BHV plan;
 • Bedrijfsnoodplan;
 • Communicatieplan;
 • Beheersplan;
 • Opleiding en oefenplan.
Opleidingen

 • Keuze van de BHV-opleiding binnen uw bedrijf;
 • Geoefend blijven.
Alarmering- en waarschuwingsprocedures

 • De melding en de eerste handelingen;
 • Alarmering- en waarschuwingssystemen.
 Deskundige diensten

 • Arbodienst;
 • Externe hulpverleners;
Werkwijze
Het accent van de opleiding ligt op de toepassing in de praktijk. De opleiding zal worden gegeven door twee instructeurs die materiedeskundig zijn op het gebied van Bedrijfshulpverlening, Zorgplicht, Arbo wetgeving en Preventie. Door het werken met twee instructeurs ontstaat er een intensieve begeleiding.

Examinering NIBHV
De opleiding wordt afgesloten met theorie examen en een schriftelijk examen van een projectopdracht. De te maken projectopdracht zal een op maat gemaakt beleidsstuk worden dat geheel is in te passen in uw eigen BHV-organisatie. Dit document zal onafhankelijk worden getoetst door een tweetal materie deskundigen.

Documentatie
Syllabus Coördinator BHV / Bedrijfshulpverlening van het NIBHV.

Tijdsplanning
24 uur (2 dagen van 8 uur en na 18 weken de 3e dag) inclusief examen. Voor het uitwerken van de projectopdracht moet u vanuit de 0 situatie 40 tot 60 studie-uren incalculeren.

De lesdag is van 8:30 t/m 17:00 uur

Prijs
€1021,- per cursist

Inbegrepen in cursusprijs
In de cursusprijs zijn alle kosten inbegrepen, zoals:

• Lesmateriaal • Gebruik van instructiemateriaal • Inzet ervaren gecertificeerde instructeur • Examen- en certificeringskosten van het NIBHV • Uitgebreide lunch, koffie- en theearrangement
Offerte