Chauffeurs veiligheidsopleiding

Chauffeurs die personen over de weg vervoeren, kunnen te maken krijgen met tal van risico’s. Bijvoorbeeld een aanrijding of een acute aandoening van uw passagier(s). De Arbowet, wet personenvervoer en brancheafspraken verplichten werkgevers om chauffeurs op te leiden als het gaat om veiligheid. In vier dagdelen leert u onder meer veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen, juiste alarmeringen te doen, beginnende brand in uw voertuig te blussen en uw passagier(s) te evacueren. Ook is er volop aandacht voor hulp bij een ongeval en Eerste Hulp. De cursus sluit u af met een competentietoets. Bij voldoende resultaat ontvangt u certificaat van deelname.

Cursusdata

Cursusdata op afspraak.
Offerte