First responder opleiding

In sommige gevallen volstaat een doorsnee BHV organisatie niet en hebben bedrijven met een verhoogd risico hulpverleners nodig die adequaat kunnen handelen.

Dit betreft bedrijven die geen verplichting hebben tot het aanstellen van een bedrijfsbrandweer, maar die wel een verhoogd risico lopen. Denk bijvoorbeeld aan laboratoria, farmaceutische bedrijven, bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, bedrijven met op- en overslag van gevaarlijke stoffen, maar ook universiteiten en ziekenhuizen. Voor deze doelgroep is er nu een opleidings- en oefensysteem beschikbaar: de opleiding first responder bedrijfsnoodorganisatie (fire bno) Het first responder systeem is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) in samenwerking met het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties (Stichting CABO). Het doel is het op maat opleiden en het op peil houden van de vakbekwaamheid van de first responders door efficiënt oefenen.

B&V: Een erkend opleidingsinstituut

De first responder bno opleidingen mogen alleen worden verzorgd door een NIBHV erkend opleidingsinstituut. B&V partners in veiligheid is één van die erkende opleidingsinstituten. Zo beschikken wij over ISO 9001:2008 met de scope op opleiden. Onze first responder instructeurs zijn gecertificeerde professionals. Zij volgen alle ontwikkelingen op de voet en hebben ervaring uit de praktijk. Daarnaast volgen zij jaarlijks een verplichte bijscholing om deze opleiding te mogen geven. Zo kunnen ze jou vol enthousiasme up-to-date kennis en vaardigheden bijbrengen in de first responder training.

De first responder opleiding is maatwerk

De fire bno opleiding wordt op basis van bedrijfsspecifieke scenario’s samengesteld. Dit bestaat bijvoorbeeld uit: Brandbestrijding: incidentbestrijding bij branden in een industriele omgeving. Vloeistofbrandbestrijding en inzet blusschuim, optreden bij productontsnappingen of incidentenbestrijding bij atmosferische tanks;

  • Gevaarlijke stoffen: meten/bestrijden incidenten met gevaarlijke stoffen;
  • Eerste hulp: eerste hulp bij complexe ongevallen;
  • Commando voering: inzetleider en calamiteitencoördinator;

De kracht van de first responder opleiding is dat er een bedrijfsspecifiek competentieprofiel wordt ontwikkeld waar een first responder aan moet voldoen. Daarnaast zullen de first responders consistent moeten oefenen. De first responders worden opgeleid volgens strenge richtlijnen en bezitten uiteindelijk de juiste kennis en vaardigheden om een incident adequaat te kunnen bestrijden (op basis van de specifieke risico’s van het bedrijf). Na het behalen van een eindterm gaan de first responders een jaarlijks oefentraject in, zodat zij hun vaardigheden blijven onderhouden en goed inzetbaar zijn. Wij stellen in overleg met jou een oefenplan op en zorgen voor registratie van de oefeningen.

Bedrijfsnoodorganisatie

Een bedrijfsnoodorganisatie (bno) is de fysieke veiligheidsorganisatie op maat van een bedrijf of instelling. Afhankelijk van de risico’s van het bedrijf of de instelling kan de bno uit één of meer van de volgende onderdelen bestaan: bedrijfshulpverlening (bhv), bhv’ers die bijvoorbeeld optreden als gids ten behoeve van hulpdiensten (bhv+, bijvoorbeeld onafhankelijke ademlucht voor de bhv), first responders (bhv+) of bedrijfsbrandweer. Van een bedrijfsbrandweer is formeel alleen sprake bij een aanwijzing daartoe door de veiligheidsregio op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s. Niet-aangewezen bedrijfsbrandweren vallen onder de door de Arbowet verplichte bhv, hetzelfde geldt voor first responder bno.