Nieuwe BHV opleidingen


Basis BHV NIBHV
Locatie: opleidingscentrum B&V.
- Groepsgrootte maximaal 7 personen.
- 5 uur praktijkles en 8 uur digitale thuisstudie / e-learning.
- 8 toetsmomenten door het jaar heen.
- Voor deelname moet de cursist voorafgaand aangemeld zijn en voorafgaand aan de praktijkles dient de cursist geslaagd te zijn voor de e-learning.
- 1,5 meter afstand, geen fysiek contact met andere cursisten.
- Werken met handschoenen is verplicht. We maken gebruik van Nitril handschoenen.
- Elke cursist maakt gebruik van materialen die alleen door hem/ haar gebruikt worden.
- Tijdens de opleiding wordt met poppen gewerkt. Voor elke cursist een eigen pop.
- Na gebruik van materiaal zal dit gedesinfecteerd worden.
- Wij werken met een deurbeleid. U bent 10 minuten voor aanvang welkom.

Tijden praktijkles:
8.00 -13.00 uur.
12.30 – 17.30 uur

Herhaling BHV NIBHV
Locatie: opleidingscentrum B&V.
- Groepsgrootte maximaal 7 personen
- 2 uur praktijkles en 4 uur digitale thuisstudie / e-learning.
- 8 toets momenten door het jaar heen.
- Voor deelname moet de cursist voorafgaand aangemeld zijn en voorafgaand aan de praktijkles dient de cursist geslaagd te zijn voor de e-learning.
- 1,5 meter afstand, geen fysiek contact met andere cursisten.
- Werken met handschoenen is verplicht. We maken gebruik van Nitril handschoenen.
- Elke cursist maakt gebruik van materialen die alleen door hem/ haar gebruikt worden.
- Tijdens de opleiding wordt met poppen gewerkt. Voor elke cursist een eigen pop.
- Na gebruik van materiaal zal dit gedesinfecteerd worden
- Wij werken met een deurbeleid. U bent 10 minuten voor aanvang welkom.

Keuze tijden praktijkles:
Blok 1: 08.00 - 10.00 uur
Blok 2: 10.30 - 12.30 uur
Blok 3: 13.00 - 15.00 uur
Blok 4: 15:30 - 17:30 uur

Ook zijn de opleidingen weer mogelijk op uw locatie. Hiervoor gelden de volgende maatregelen:
- De richtlijnen van het RIVM moeten gehanteerd worden.
- Een deurbeleid moet mogelijk zijn.
- Cursisten moeten 1,5 meter afstand houden van de instructeur en elkaar.
- Er moet genoeg werkruimte zijn voor de praktijkoefeningen.
- Indien de locatie niet voldoet aan de richtlijnen van het RIVM zijn wij genoodzaakt om de opleiding te annuleren. De kosten hiervan zullen doorberekend worden.
- Groepsgrootte maximaal 7 personen. Mits de ruimte voldoet aan de 1,5 meter norm.
- Wanneer u meerdere blokken tegelijk of achter elkaar wilt afnemen op één dag is dit afhankelijk aan het aantal personen en de daar tussenliggende tijd die nodig is voor het reinigen van het cursusmateriaal.
- Opleidingen kunnen samengevoegd worden met een ontruimingsoefening.
- Werken met handschoenen is verplicht. We maken gebruik van Nitril handschoenen.
- Na gebruik van materiaal zal dit gedesinfecteerd worden.

Alle opleidingen die B&V aanbiedt zijn een combinatie van thuisstudie, e-learning en praktijk. Denk hierbij aan:
- BHV
- Ploegleider
- EHBO
- Omgaan alarmmeldingen
- Beheerder brandmeldinstallaties
- VCA
- Veilig hijsen / heftruck / hoogwerker

Werkwijze instructeurs bij een opleiding op uw locatie:
• Instructeurs rijden in hun eigen auto (alleen) naar een locatie toe wanneer de opleiding op uw locatie is.
• Er worden geen handen geschud bij aankomst en bij kennismaking met de cursist
• Er wordt minimaal 1,5 meter afstand gehouden ten opzichte van andere personen.
• Instructeurs zullen cursisten aanspreken wanneer zij zich niet houden aan de aangepaste richtlijnen.

Wij gaan ervan uit dat uw medewerkers niet deelnemen wanneer zij verkouden zijn, koorts of luchtwegklachten (keelpijn, hoesten) hebben. Indien er bij personen op uw locatie één van bovenstaande symptomen toch aanwezig zal zijn, zijn wij helaas genoodzaakt de training per direct te stoppen. Wanneer een cursist één van bovenstaande symptomen heeft op ons opleidingscentrum moet deze het opleidingscentrum verlaten.

Wij hebben voortdurend overleg met onze instructeurs. Wanneer één van bovenstaande symptomen bij één van onze instructeurs worden geconstateerd, zullen wij (waar mogelijk) een andere instructeur naar jullie locatie laten komen. Mocht dit niet lukken dan zijn wij helaas genoodzaakt de cursus te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.

Wij rekenen op uw begrip m.b.t. de maatregelingen die B&V Bedrijfshulpverlening treft en hopen dat wij u zo voldoende hebben geïnformeerd.
Namens het team van B&V partners in veiligheid

Vraag een offerte op maat aan
Offerte