Weerbaarheidstraining (omgaan met agressie en geweld)

Frontdeskmedewerkers en mensen die werkzaam zijn in de buitenruimte kunnen te maken krijgen met ongewenst, intimiderend en/of agressief gedrag van klanten en bezoekers. Het is dan belangrijk dat de medewerkers die ermee geconfronteerd worden weten hoe zij ermee om kunnen/moeten gaan. Bij deze weerbaarheidstraining krijgen de cursisten handvatten aangereikt, zodat zij beter voorbereid zijn.

Door de situatie juist in te schatten, kalm te blijven en het inzetten van communicatieve vaardigheden wordt zoveel mogelijk voorkomen dat een conflict escaleert.

Daarnaast leren de cursisten een aantal elementaire zelfverdedigingstechnieken. Mocht het toch tot en fysieke confrontatie komen, dan geven deze het zelfvertrouwen en de mogelijkheden om te handelen. Op proportionele wijze kunnen ze iemand de toegang weigeren of naar de uitgang begeleiden.

Deze training bestaat uit 2 dagdelen en kan zowel bij B&V als bij u op locatie gevolgd worden. Indien u deze training in 2 dagdelen zou willen volgen, behoort dit tot de mogelijkheden. Aan deze training kunnen maximaal 12 mensen tegelijk deelnemen.

De componenten die in de training terugkomen:
  • Een niet meewerkende klant/bezoeker te woord staan
  • (Non) verbaal, de-escalerend communiceren
  • Zich kunnen losmaken bij ongewenst fysiek contact
  • Substantieel en proportioneel optreden bij;
    • iemand de toegang weigeren,
    • iemand naar buiten begeleiden

Cursusdata

Cursusdata op afspraak.
Offerte