Preventiemedewerker

Iedere organisatie is verplicht een interne preventiemedewerker aan te stellen. Deze persoon houdt zich bezig met het ondersteunen van de uitvoering van het Arbobeleid. Zo waarborgt u veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Deze cursus gaat in op onder meer het meewerken aan opstelling en actualisering van een RI&E, signaleren onveilige situaties, adviseren van belanghebbende partijen en uitvoeren van Arbo-maatregelen. Met een theorietoets sluit u deze cursus af. Bij voldoende resultaat ontvangt u een certificaat van het NIBHV.
Offerte