Omgaan met kleine blusmiddelen

Omgaan met kleine blusmiddelen

Als er een kleine brand in uw organisatie ontstaat, is snel en adequaat handelen van groot belang. Deze cursus van een dagdeel, zorgt er voor dat medewerkers in uw bedrijf weten hoe zij moeten handelen. We besteden aandacht aan onder meer het ontstaan van brand, de werking van blusmiddelen, verschillende soorten van branden en de blustoestellen. De cursus in zeer praktijkgericht en oefenen staat centraal. Zo zorgen we er samen voor dat een kleine brand in de kiem gesmoord kan worden.

Cursusdata

Omgaan met kleine blusmiddelen
Cursusdata in overleg.
Offerte