Instructie leerkrachten

Door de wet op primair onderwijs hebben leraren op basisscholen de verantwoording voor hun leerlingen. Dit betekent ook dat zij veiligheid en hulpverlening moeten garanderen. Bijvoorbeeld door leerlingen tijdig in veiligheid te brengen. Deze maatwerkcursus van 1 dagdeel richt zich specifiek op het voorbereiden van leerkrachten in hun belangrijke taak. Zo wordt er onder meer aandacht besteedt aan de geldende procedures uit het BHV-plan, het verlenen van niet-spoedeisende hulp, blussen van beginnende brand en evacueren van leerlingen. Op deze manier kan iedere leerkracht adequaat handelen bij een ongeval of calamiteit.

Cursusdata

Instructie leerkrachten
Cursusdata in overleg.
Offerte