Gevaarlijke stoffen

Omgaan met gevaarlijke stoffen

In bedrijven waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, verdient bedrijfshulpverlening extra aandacht. In deze cursus leert u onder meer welke rol u als BHV-er heeft bij het werken met gevaarlijke stoffen, alarmeringen, het effect van de stoffen, bronbestrijding en (persoonlijke) beschermingsmiddelen. De cursus is zeer praktijkgericht opgezet. Bij een voorkomend ongeval of calamiteit in de praktijk weet u daardoor direct effectief te handelen. De cursus sluit u af met een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Cursusdata

Cursusdata op afspraak.
Offerte