Gebruik AED

De Automatische Externe Defibrilator (AED) helpt om snel en gericht te handelen bij een vermoedelijke circulatiestoornis van een persoon. Voorwaarde voor het gebruik is kennis en vaardigheden van reanimatie. In 1 dagdeel tijd leert u alles over de werking van een AED, het toedienen van de stroomstoten, onderhoud van het apparaat en bijzondere omstandigheden. De cursus sluit u af met een toets op vaardigheden, waarna u bij voldoende resultaat een certificaat van deelname ontvangt.

Cursusdata

Cursusdata op afspraak.
Offerte