BHV-basis

Basis Bedrijfshulpverlening (allround BHV), inclusief AED

Veiligheid binnen uw bedrijf is essentieel. Met het aanstellen van goed getrainde BHV-ers waarborgt u veilig handelen bij een ongeval of calamiteit. Deze cursus gaat in op de algemene hulpverleningsregels en regels voor de communicatie en alarmeringen.

Daarnaast werken we zeer praktijkgericht aan onder meer eerste hulp, brandbestrijding en ontruimingen. Op de cursuslocatie zorgen we voor grote herkenbaarheid met de praktijk. Na afloop van deze tweedaagse cursus legt u een examen af en ontvangt u een NIBHV diploma.

Cursusdata

Bekijk de actuele cursusdata in het inschrijfformulier hieronder.

Inschrijven

Basiscursus BHV
Offerte