Adembescherming

Adembescherming voor de bedrijfsvloer

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor bedrijfshulpverleners die een gids- en/of reddings functie hebben en gebruik maken van adembescherming. In 4 dagdelen leert u onder meer over de gevaren die ademhaling bedreigen, het veilig gebruiken van adembescherming, het voorkomen van en handelen bij een ademcrisis en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze cursus is een uitgebreide aanvulling op uw reguliere diploma voor bedrijfshulpverlening. Na afloop legt u een schriftelijk- en praktijkexamen af, bij voldoende resultaat ontvangt u het NIBHV-diploma ‘adembescherming’.
Offerte