Instructeur BHV Eerste Hulp

De opleiding Instructeur BHV  “Eerste Hulp” is bestemd voor personen die in uw instelling (gaan) functioneren als instructeur BHV met de specifieke module Eerste Hulp

 • In 8 dagen uw diploma instructeur BHV – Eerste Hulp van het NIBHV behalen
 • Vaardigheden beoefenen in groepsverband
 • Nette leslokalen, uitstekende faciliteiten, lunch en bereikbaarheid
 • Goede prijs-kwaliteitsverhouding
 • Zeer hoog slagingspercentage

 • Interesse? Stuur een mailtje naar planning@partnersinveiligheid.nl voor meer informatie

  Lees meer
  Inleiding
  De cursist is na het behalen van het diploma bevoegd door het NIBHV om als instructeur BHV op te treden voor de onderdelen Eerste Hulp. Er is tevens de mogelijkheid om de opleiding Instructeur BHV – brand en ontruiming bij ons te volgen om de volledige bevoegdheid tot het geven van BHV opleiding en herhaling te verkrijgen

  Doelgroep
  De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie gaan functioneren als Instructeur Bedrijfshulpverlening met de specifieke module Eerste Hulp.

  Toelating
  Voor deze opleiding hoeft u geen specifieke vooropleiding te hebben. Om tot een goed resultaat te komen is een hoog veiligheid gevoel en affectie met de Bedrijfshulpverlening organisatie aan te bevelen. Gezien de zwaarte van deze opleiding adviseren wij een MBO-denk en/of werkniveau te hebben. Doelstelling Na het volgen van deze opleiding kan de Instructeur Bedrijfshulpverlening de volgende taken uitoefenen:

  - De voor de basis- en herhaling opleiding BHV Eerste Hulp noodzakelijke kennis en vaardigheden overdragen naar de cursisten die deelnemen aan deze opleiding;
  - Een les voorbereiden en uitvoeren aan de hand van een les opzet, waarbij de praktische vaardigheden centraal staan en de theorie als ondersteuning gebruikt wordt;
  - Een lessituatie creëren waarin cursisten kennis en vaardigheden aanleren om zelfstandig als bhv-er te kunnen handelen in wisselende situaties;
  - Eerste Hulp-competenties instrueren & toetsen vanuit een lesplan;
  - Reanimatie en AED instrueren en toetsen op eindtermen;
  - Coachen en nabespreking leiden.

  Inhoud van de opleiding
  Uitgangspunt in de route is dat de cursist een geldig BHV certificaat heeft.

  Instructeur Bedrijfshulpverlening
  Algemeen:
  Tijdsbesteding 16 dagdelen
  Toetsing d.m.v. tussentoets en examen

  Inhoud: Kennis- en vaardigheden Cursisten worden geschoold in het geven van instructies en hoe zij hun vaardigheden over kunnen brengen op de cursisten

  - Leerstijlen Kolb
  - 4 stappen methodiek
  - Zelfstandig leren
  - Leren van volwassenen
  - Coachen
  - Aandachtpunten bij het geven van een theorie les
  - Aandachtpunten bij het geven van een praktijk les
  - Feedback geven

  Mondeling “Achtergronden Bhv wetgeving”
  Cursisten worden hier geschoold in de wetgeving waaruit de Bhv naar voren komt. Zij krijgen d.m.v. een cases voor het opzetten van een Bhv organisatie en wat hier bij komt kijken. Cursisten bouwen een portfolio betreffende:

  - Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidsomstandighedenbesluit en Arbo-catalogus
  - Risico inventarisatie & evaluatie (RIE)
  - Handreiking BHV v/d Stichting v/d arbeid
  - Branchebrochures en Basisinspectiemodules Arbozorg en BHV van Inspectie SZW
  - Bouwbesluit 2012/ Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht 2010
  - Bedrijfshulpverleningsplan (BHV plan) en Ontruimingsplan
  - BHV Opleidings- en oefenplan

  Kennis- en Vaardigheden training Eerste Hulp Cursisten worden hierbij getraind in Niet Spoedeisende Hulp en Spoedeisende Hulp en de achtergrond kennis.
  Niet Spoedeisende Eerste Hulp;

  - Uitwendige wonden
  - Oogletsels
  - Kneuzingen en verstuikingen
  - Botbreuken, ontwrichting en wervelletsel
  - Brandwonden

  Spoedeisende Eerste hulp; Reanimatie: de géén-lijn
  Gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED)
  Overige Spoedeisende Eerste Hulp

  Toelatingsexamen
  Tijdens deze dag wordt van het Mondeling, Kennis en Vaardigheden een toelatingsexamen afgenomen.
  Toetsing d.m.v. tussentoets (exameneis)

  Voorbereiding voor geven van lessen.
  De eerste stappen op weg naar het verzorgen van een BHV Eerste Hulp les.
  De cursist verzorgt een les Niet Spoedeisende Eerste Hulp voor een groep cursisten.
  De cursist verzorgt een les Spoedeisende Eerste Hulp voor een groep van cursisten.
  Het werken met een lesplan, coachen en feedback geven.

  Examen afsluitend
  Tijdens deze dag wordt van het examen instructeur Bedrijfshulpverlening afgenomen.
  Toetsing d.m.v. eindexamen  Noot! Indien de cursist niet in bezit is van een geldig bhv certificaat wordt het diploma Instructeur Bedrijfshulpverlener niet verstrekt.
  Indien de cursist al als instructeur staat geregistreerd bij het NIBHV is bovenstaande niet meer van toepassing.  Toelatingsexamen / Eind Examen
  Tussentijds zal er door een toelatingsexamen het niveau van de cursisten worden geëxamineerd d.m.v. een theorie toets en een vaardigheden toets. Bij het positief afsluiten van dit toelatingsexamen wordt de cursist toegelaten voor tot het eindexamen. De opleiding wordt afgesloten met een eindexamen. Bij voldoende resultaat leidt dit tot een landelijk erkend diploma “Instructeur bedrijfshulpverlening” van het NIBHV.
  Indien de cursist niet geslaagd is voor het eindexamen zijn er gedurende het jaar, twee momenten waarop de cursist aan een herexamen kan deelnemen. Deze dagen worden door het NIBHV georganiseerd op een nader te bepalen locatie en tijdstip.

  Werkwijze
  Tijdens de opleiding wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent van de opleiding ligt op de toepassing in de praktijk. Om tot een goed resultaat te komen zal de cursist zich goed moeten voorbereiden en zal er een groot deel thuisstudie zijn.

  Aantal deelnemers
  Maximaal 12 personen.

  Kosten opleiding
  Opleiding Instructeur Eerste Hulp inclusief mondeling deel: € 2580,00 (16 dagdelen )

  Indien de deelnemer reeds in het bezit is van een certificaat “instructeur Brand en Ontruiming” afgegeven door NIBHV heeft deze vrijstelling voor het mondeling gedeelte en ontvangt men een korting van €200,00.

  Herexamen per onderdeel: € 195,– (maximaal 3 onderdelen: 3x €195=€585)

  Let op: Opleidingsplaats
  B&V Partners in Veiligheid
  De Hil 18
  4762 AG Zevenbergen

  Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  Offerte