CMT Training

Als er zich een crisis binnen uw organisatie voordoet, is effectief en efficiënt handelen noodzakelijk. Het samenstellen van een Crisis Management Team ligt dan voor de hand. Door hier vooraf al op voorbereid te zijn, handelt u in een echte crisissituatie voortvarend. De eerste stap is het samenstellen van een team, de tweede stap is deze personen te trainen. Op die manier weten de teamleden onder meer hoe de taakverdeling is geregeld, wie wanneer wordt opgeroepen en welke systematiek er in de vergaderingen zit. Het interne en externe proces komen daarbij uitgebreid naar voren. Deze training wordt enkel op maat uitgevoerd, specifiek gericht op uw organisatie.
Offerte