B&V, Saasen Groep en Fontys slepen VR subsidie in de wacht met MKB!dee
11 mei 2021
Baan gezocht in omgeving noord Brabant? Wij zoeken jou!
9 juli 2021
hoofd bhv

Wat doet een hoofd BHV'er?

Voor elk bedrijf is het belangrijk voor de veiligheid dat de bedrijfshulpverlening in orde is en op de juiste manier functioneert. Precies hier is een hoofd BHV’er dan ook verantwoordelijk voor; hij of zij zet, in overleg met de bedrijfsleiding, het beleid op gebied van BHV op. Daarnaast neemt hij / zij ook passende maatregelen om de risico’s bij incidenten te voorkomen, of als dat onverhoopt toch niet lukt, de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Verder dient een hoofd BHV’er ervoor te zorgen dat de BHV organisatie een incident op een passende manier kan bestrijden en hulp kan bieden totdat de hulpdiensten het overnemen. Ook hoort het organiseren van structurele oefenmomenten met de BHV’ers in de organisatie tot het takenpakket van een hoofd BHV’er. De precieze invulling van de rol van het een hoofd BHV’er hangt van verschillende dingen, zoals de grootte en complexiteit van de organisatie, af. Wel is het essentieel voor een organisatie dat ten minste één persoon deze taak op zich neemt.


Is een hoofd BHV in de organisatie verplicht?


Een hoofd BHV binnen de organisatie is niet wettelijk verlicht. Zoals eerder benoemd, is het wel ten zeerste aan te raden om, hoe groot de organisatie ook is, in principe altijd iemand deze rol op zich te laten nemen. Hij of zij zet namelijk de lijnen uit en neemt de leiding tijdens mogelijke incidenten. Daarnaast is wél elk bedrijf verplicht om één of meerdere bedrijfshulpverleners in dienst te hebben, welke er in geval van nood voor zorgen dat werknemers en aanwezige personen in het bedrijfspand in veiligheid worden gebracht. Het hoofd BHV heeft de essentiële taak om deze verschillende ploegleiders of BHV’ers aan te sturen. Naast het aansturen van de BHV’ers zijn er nog meer verschillende taken en verantwoordelijkheden voor een hoofd BHV, welke bijdragen aan de veiligheid binnen de organisatie.


De taken en verantwoordelijkheden van een hoofd BHV’erEen hoofd BHV’er beschikt over een breed takenpakket, maar houdt zich vooral bezig met onderstaande punten:

Een hoofd BHV’er
• Geeft invulling aan BHV- taken, zoals het arbobeleid en de RI&E, die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen.
• Zet een BHV organisatie op en beheert deze.
• Verzorgt opleidingen en oefeningen voor de bedrijfshulpverleners.
• Communiceert met de werkgever, medewerkers en de professionele hulpverleningsdiensten.
• Neemt preventieve maatregelen om arbeidsongevallen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.
• Organiseert (ontruimings)oefeningen, evalueert en koppelt dit terug aan de directie.
• Treedt verantwoord op bij noodorganisaties.
• Communiceert met de directie / het crisismanagementteam en de receptie.


De opleiding hoofd BHV


De opleiding hoofd BHV begint met een basiscursus van 3 dagen (2 dagen van 8 uur en na 18 weken de 3e dag) inclusief examen. Hierbij leer je de vaardigheden die nodig zijn om deze functie goed uit te kunnen voeren. Het accent van de opleiding ligt op de toepassing in de praktijk. De opleiding zal worden gegeven door twee instructeurs die materiedeskundig zijn op het gebied van BHV, zorgplicht, Arbo wetgeving en preventie. Door het werken met twee instructeurs ontstaat er een intensieve begeleiding. De opleiding wordt afgesloten met een theorie examen en een schriftelijk examen van een projectopdracht. De te maken projectopdracht zal een op maat gemaakt beleidsstuk worden dat geheel is in te passen in de eigen BHV-organisatie. Dit document zal onafhankelijk worden getoetst door en tweetal materie deskundigen. Verder is het belangrijk dat wanneer deze opleiding gevolgd wordt, de deelnemer over bepaalde vaardigheden beschikt.


Ben jij nu BHV’er en denk je dat de opleiding hoofd BHV ook wel iets voor jou is? De functie hoofd BHV is ontzettend veelzijdig. Het vraagt dan ook om veel inzicht en kennis van bedrijfsveiligheid en geldende wet en regelgeving. De meeste vragen hierover zullen bij jou terecht komen. Ook het schrijven van een goed beleidsstuk, het voeren van moeilijke gesprekken en omgaan met weerstand zijn vaardigheden waarover je beschikt als hoofd BHV’er. Daarnaast is stressbestendigheid nog een onmisbare kwaliteit bij deze functie en weet je goed wat je te doen staat bij een eventuele calamiteit. Interesse gekregen in deze opleiding? Stuur een mailtje naar planning@partnersinveilgheid.nl voor de mogelijkheden en/of bel naar 0168 – 33 54 45

Offerte