Richtlijnen reanimatie tijdens de corona pandemie

Protocol Veilig trainen binnen de BHV, EHBO en Veiligheidstrainingen
11 juni 2020
BHV’ers redden levens!
22 juli 2020
Richtlijnen reanimatie tijdens de corona pandemie

Richtlijnen reanimatie tijdens de corona pandemie


Ook tijdens de huidige pandemie blijft het belangrijk dat mensen gereanimeerd kunnen worden. Op dit moment zijn er veel vragen over de huidige richtlijnen van reanimatie. Hoe kunnen bhv'ers op een veilige manier reanimeren? Sinds 22 juni is het reanimatieprotocol versoepeld, na afname van de verspreiding van het corona virus.

Let op: onderstaande richtlijnen zijn een advies. Iedereen is vrij om wel of niet mond-op-mondbeademing te geven, ook bij iemand waarvan je weet dat hij of zij besmet is met het corona virus. Zeker als het om vrienden of familie gaat, is het natuurlijk erg begrijpelijk dat je gewoon wilt gaan reanimeren.

Richtlijnen reanimatie voor bhv'ers

Sinds 22 juni geldt voor alle slachtoffers van een hartstilstand weer het normale reanimatieprotocol. Geef dus wel mond-op-mondbeademing, borstcompressies en gebruik een AED. Voor de bhv'ers gelden wel een aantal duidelijke waarschuwingen. Ga dan ook niet naar een reanimatie als:

● Je zelf positief getest bent op covid-19 en zolang je door GGD/RIVM als besmettelijk wordt beschouwd.

● Je je ziek voelt / symptomen van covid-19 hebt of als dat voor een van je huisgenoten geldt.

● Je tot de risicogroep behoort of als dat voor een van je huisgenoten geldt.

Aangepast protocol reanimatie

Er is een uitzondering voor reanimatie van slachtoffers waarvan de meldkamercentralist beoordeelt dat informatie erop wijst dat de persoon wel covid-19 besmet is. De meldkamer heeft een aangepast beleid om te achterhalen of het slachtoffer met covid-19 besmet is. Bij een melding van een hartstilstand vraagt de centralist in de 112-meldkamer aan de beller of het slachtoffer covid-19 heeft. Wanneer de centralist informatie verkrijgt die erop wijst dat het slachtoffer besmet is, vraagt de centralist aan de beller dit door te geven aan de bhv'ers die komen en wordt geadviseerd onderstaand aangepaste protocol te volgen:

● Beoordeel ademhaling door alleen te kijken.

● Dek mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk of mondmasker.

● Geef geen mond-op-mondbeademing.

● Geef wel borstcompressies.

● Sluit wel een AED aan.

Ondanks dat de mond-op-mondbeademing een belangrijk onderdeel is in de reanimatie van een slachtoffer, is het wel zo dat op het moment van de hartstilstand het bloed meestal nog voorzien is van zuurstof voor de eerste minuten. Belangrijk is dat deze zuurstof rond wordt gepompt in het lichaam. Dat doe je door borstcompressies te geven.

Aandachtspunten

● Hanteer zo goed mogelijk de (hygiëne)maatregelen die de overheid adviseert.

● Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.

● Desinfecteer direct na de reanimatie je handen en polsen met water en zeep of met handalcohol bij een hulpverleningsvoertuig.

● Beschermingsmaskers, zoals een Pocketmask, Kiss of Life of ander middel, kunnen gebruikt worden bij normale reanimaties. Let wel op dat deze middelen niet of onvoldoende beschermen tegen het virus en dus niet gebruikt kunnen worden bij een slachtoffer die besmet is.

● Schrik niet als het ambulancepersoneel in beschermende kleding bij een reanimatie verschijnt. Dit betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is met het virus.

Na de reanimatie

Krijg je in de periode na de reanimatie klachten die passen bij covid-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zonodig contact op met je eigen huisarts. Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over het wel of niet reanimeren tijdens de pandemie? Neem contact met ons op!
Offerte