Het belang van een preventiemedewerker

Nieuw: online ontruimingsplan
19 oktober 2022
Amphia launch party
11 januari 2023
preventie medewerker cursus

Het belang van een preventiemedewerker

Het belang van een preventiemedewerker wordt nog regelmatig onderschat. Vaak is het onduidelijk voor een organisatie wat een preventiemedewerker is, of een preventiemedewerker verplicht is en wat de taken zijn van een preventiemedewerker. In dit nieuwsbericht lichten we deze onderwerpen graag wat extra toe. Elk bedrijf in Nederland is namelijk verplicht om minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben die de uitvoering van het Arbobeleid ondersteunt. Heeft je organisatie maximaal 25 werknemers in dienst? Dan mag je als werkgever ook zelf de rol van preventiemedewerker vervullen. In samenwerking met de bedrijfsarts maakt hij/zij zich dan hard voor een gezonde organisatie waar veilig gewerkt wordt.


Wat is een preventiemedewerker?

Maar wat is een preventiemedewerker nou eigenlijk? In de volgende alinea’s lichten we de taken van een preventiemedewerker toe, maar officieel is een preventiemedewerker de wettelijke benaming in Nederland van een werknemer die de werkgever bijstaat op het gebied van preventie en bescherming. Een preventiemedewerker opereert simpel gezegd dus in een organisatie met als doel om arbeidsrisico’s te verminderen en verzuim te helpen voorkomen. Een belangrijke taak dus! Het is dan dus ook van belang dat de preventiemedewerker de juiste kennis bezit en op de hoogte is van de arbeidsrisico’s binnen de organisatie. De preventiemedewerker werkt veelal zelfstandig aan zijn/haar taken en voert deze onafhankelijk uit, maar natuurlijk met steun en draagvlak vanuit de directie (en anderen in de organisatie). Daarnaast vinden er continue veranderingen plaats in de wereld en binnen je organisatie. Dit betekent dat de risico’s ook veranderen. Daarom is het belangrijk dat een preventiemedewerker zijn/haar kennis up-to-date houdt.


Taken en rol van de preventiemedewerker

Wat zijn nu precies de taken van een preventiemedewerker? Een preventiemedewerker zorgt er in samenwerking met de werkgever voor dat er goede arbeidsomstandigheden zijn, zodat ongevallen voorkomen kunnen worden. Hij/zij zorgt er dus eigenlijk voor dat het bedrijf gezond blijft. Daarnaast kun je ook op de preventiemedewerker rekenen als je advies nodig hebt over arbozaken. Een preventiemedewerker is administratief handig, op de hoogte van de verschillende specifieke risico’s binnen je organisatie, geeft graag het goede voorbeeld en kan zich inleven in de situaties van collega’s. Naast de eerdergenoemde taakomschrijving van een preventiemedewerker zijn er ook nog drie wettelijke taken opgesteld voor een preventiemedewerker. De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

• Het (mede) opstellen en uitvoeren van de RI&E
• Het nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging en het geven van advies over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
• Deze maatregelen (mede) uitvoeren

Een RI&E kan een preventiemedewerker goed ondersteunen bij deze taken. Deze somt namelijk alle risico’s op die er binnen het bedrijf zijn en beschrijft hoe deze te voorkomen of te verminderen zijn. Een preventiemedewerker heeft dan alle risico’s helder in beeld en kan doelgericht maatregelen treffen.


Cursus preventiemedewerker

Natuurlijk valt of staat de rol van een preventiemedewerker met de juiste kennis. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid gewaarborgd blijft binnen jouw bedrijf, bieden wij de cursus preventiemedewerker aan. De preventiemedewerker cursus leert je in een halve dag (4 uur) alles wat je moet weten. Zo leer je onder andere:

• Om mee te werken aan het opstellen en actualiseren van een RI&E;
• Om onveilige situaties te signaleren;
• Om belanghebbende partijen te adviseren;
• Om arbo-maatregelen uit te voeren.

Je sluit de cursus preventiemedewerker af met een theorietoets. Bij voldoende resultaat ontvang je een certificaat van het NIBHV. Bij B&V maken we gebruik van onze gecertificeerde trainers. Dit zijn ervaren professionals uit de praktijk, die alle ontwikkelingen in bedrijfshulpverlening op de voet volgen zodat ze jou vol enthousiasme up-to-date kennis en vaardigheden kunnen bijbrengen. De cursus preventiemedewerker kost €290,90 (excl. btw) en is inclusief lesmateriaal, gebruik van instructiemateriaal, inzet van een ervaren gecertificeerde instructeur, examen en certificeringskosten van het NIBHV en koffie- en thee-arrangement.


De voordelen van een preventiemedewerker

In het MKB neemt een preventiemedewerker “to be” hoogstwaarschijnlijk deze taak op zich naast zijn/haar eigen functie en onder zijn/haar leidinggevende. Een voordeel is dan ook dat de preventiemedewerker bezit over een bepaalde deskundigheid en ervaring, welke weer aansluiten bij de specifieke arbeidsrisico’s. Hij/zij weet precies hoe het werkt binnen de eigen organisatie, wat hem/haar de perfecte gesprekspartner maakt als het gaat om preventie. De preventiemedewerker zal mogelijke problemen dan ook snel signaleren en kan hierover onderbouwd adviseren. Dit maakt hem/haar een belangrijke schakel in het voorkomen van verzuim. De preventiemedewerker creëert dan ook een gezonde en veilige werkomgeving, met als gevolg dat medewerkers vaak langer in je organisatie blijven werken. Dat is natuurlijk een enorm voordeel in de krappe arbeidsmarkt van dit moment! Daarnaast zijn de medewerkers ook nog eens een stuk productiever en is er minder ziekteverzuim.

Wil je meer weten over de rol van een preventiemedewerker of over een cursus tot preventiemedewerker? Bij B&V kun je een cursus volgen tot preventiemedewerker. Op onze website vind je de beschikbare cursusdata. Liever eerst wat meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Offerte