Eerste BHV verantwoordelijke in de zorg

Eerste BHV verantwoordelijke in de zorg

Als u leiding moet geven aan een repressieve bedrijfshulpverleningstaak, zijn een aantal specifieke vaardigheden van belang. In deze cursus leert u sturing geven aan de repressieve inzet van het BHV-team, het voorbereiden van de inzet en oefenen met het team, evalueren en rapporteren over de inzet die is geleverd. De cursus omvat een zeer ruim aantal onderwerpen. Door de praktijkgerichte aanpak, bent u na afloop in staat om binnen uw organisatie adequaat te handelen. U ontvangt een certificaat van deelname.

Cursusdata

Eerste BHV verantwoordelijke in de zorg
Cursusdata in overleg.
Offerte