BHV herhaling E-learning

BHV herhaling E-learning

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor iedereen die Bedrijfshulpverlener als taak heeft.

Afhankelijk van de geëvalueerde risico’s in het bedrijf, kunnen bedrijfshulpverleners zich verder specialiseren.

Blended Learning is een combinatie van E-learning (een internet-lesprogramma) met een praktijkopleiding. Met het E-learning programma, bereiden cursisten zich in hun eigen tempo en op een door hun zelfgekozen tijdstip en plaats, op de praktijkopleiding voor.

Cursusdata

Lees meer
Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding kan de Bedrijfshulpverlener optreden bij:

 • De algemene hulpverleningsregels toepassen;
 • Is bekend met de regels voor het melden en alarmeren met de communicatiemiddelen die in het bedrijf worden gebruikt;
 • Niet-spoedeisende Eerste Hulp verlenen;
 • Spoedeisende Eerste Hulp verlenen;
 • Blussen van een brand;
 • Veilig optreden bij rook, hitte en deuren openen;
 • Gebouw veilig ontruimen;
 • Handelen volgens de algemene ontruimingsprocedure.
Opbouw opleiding

De opleiding tot Bedrijfshulpverlener “allround” is modulair opgebouwd. De risico inventarisatie en evaluatie binnen uw bedrijf geeft u uitsluitsel over de te volgen module(s) gebaseerd op de aanwezige rest risico’s binnen uw bedrijf.

Inhoud van de opleiding

De opleiding Bedrijfshulpverlener “allround” van het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening) wordt behandeld.

Het E-learning programma bestaat uit de modulen:

 • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
 • Spoedeisende Eerste Hulp
 • Brandbestrijding
 • Ontruiming
Tevens wordt er extra nadruk gelegd op de aspecten die voor u van belang zijn, specifiek met hun risico’s.

Desgevraagd kunt u een demo versie aanvragen bij B&V.

Werkwijze

De cursisten krijgen een inlogcode via de mail en kunnen vanaf 14 dagen voor aanvang van de praktijkdag in loggen op de website van het NIBHV. Deze inlogcode is geldig tot de dag voorafgaand aan de praktijkdag.

De cursist dient de gehele module door te lopen, instructiefilmpjes te bestuderen en vragen te maken. Cursisten worden toegelaten tot de praktijkdag als zij de toelatingstoets van het E-learning programma met een voldoende hebben afgerond. Het toelatingscertificaat dient de cursist op de praktijkdag mee te nemen en te overhandigen aan de instructeur.

Tijdens de cursus zal er zo veel mogelijk in worden gegaan op de procedure van uw organisatie. Door deze manier van werken zal de cursist de aansluiting met zijn dagelijkse praktijk ervaren.

Door deze manier van werken zal de cursist dit als leuke en leerzame dagen ervaren. Alle onderdelen worden modulair afgerond en de cursist wordt getoetst op zijn competenties.

Examinering

De opleiding wordt afgesloten met een competentie( de gehele dag wordt als competentietoets gezien). Bij voldoende resultaat wordt het diploma Bedrijfshulpverlener van het NIBHV (Nederlands instituut bedrijfshulpverlening) verlengt. De cursist ontvangt een herhalingscertificaat en pasje.

Indien een cursist de opleiding niet succesvol heeft afgerond zal hij/zij in de gelegenheid worden gesteld binnen drie maanden na examen data de eerst volgende cursus aan te sluiten voor het herexamen, eenmalig zullen hier geen kosten voor in rekening worden gebracht.

 Tijdsplanning herhaling bedrijfshulpverlener “allround” incl. AED( E-learning)

4 uur ( 8:30 – 12:30 of 13:00 – 17:00 uur)

Startkwalificatie

De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlening en AED bediener.

Het diploma / certificaat van de basisopleiding voor een complete herhaling bedrijfshulpverlening heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf de afgiftedatum.
Offerte