Controle onderhoud blusmiddelen

Altijd de best onderhouden blusmiddelen tot uw beschikking

Onze monteurs zijn gespecialiseerd en gecertificeerd in het onderhouden van uw brandblusapparatuur. Zij werken volgens een heldere structuur:

  • De jaarlijkse controle, waarvoor u – telefonisch – tijdig bericht ontvangt over het bezoek van de monteur.
  • Volgens de gestelde normen NEN 2559, NEN-EN 671-3 en NEN 2659 worden uw brandbestrijdingsmaterialen grondig nagekeken.
  • Waar nodig worden in overleg onderdelen vervangen.
  • Uw brandblusapparatuur hervullen we – zodra dat nodig is – in onze gecertificeerde werkplaats. U ontvangt daarbij altijd een vervangend apparaat, zodat u bij calamiteiten niet met lege handen staat.

Uw Co2 blustoestellen worden bij een gecertificeerd partner van B&V gereviseerd.

Onderhoud droge blusleidingen

Volgens de NEN 1594-2006 moet een droge blusleiding jaarlijks gecontroleerd worden en eens in de vijf jaar beproefd. Na de controle wordt het aftappunt verzegeld (tegen onnodig gebruik en vandalisme) en krijgt u een rapport. Dit dient ook te gebeuren na gebruik van de leiding of reparaties. De droge blusleiding kan door ons jaarlijks gecontroleerd worden op roest, scheuren en deuken. Ook controleren wij de aansluitpunten jaarlijks op de compleetheid van de aansluitingen conform NEN vorm, de werking van de afsluiters, beschadigingen en/of eventuele verstoppingen, de smering van de brandkranen en op het ontluchten van de blusleiding.

Moet uw brandblusapparaat met spoed hervuld worden? Maak dan gebruik van de 24-uurs service.

B&V Special!
Voor klanten die hun bedrijfshulpverleningscursussen bij B&V partners in veiligheid volgen en hiermee blijk geven van vertrouwen, bieden wij als extra service controle van kleine blusmiddelen, slanghaspels en EHBO trommels tegen een gereduceerd tarief aan.

Offerte