Onze cursussen in één oogopslag
10 augustus 2020
BHVR
27 januari 2021

Bij ons train je veilig!


Ons beleid tegen corona is volledig opgewassen tegen de nieuwe maatregelen! BHV, EHBO en andere veiligheidstrainingen kunnen dus ondanks de strenge maatregelen van het kabinet op een veilige manier doorgaan.

Ons beleid bestaat voor 65% uit digitale thuisstudie

Voor de basiscursus BHV, bestaat de cursus uit 8 uur digitale thuisstudie en 4-5 uur praktijkles. Voor de herhalingscursus BHV is dit 4 uur digitale thuisstudie en 2 uur praktijkles. Op deze manier worden belangrijke handelingen onder leiding van een trainer nog steeds in de praktijk geoefend. Ook maken wij voor de praktijklessen gebruik van blokken waar er voldoende tijd tussen zit. Dit zodat alles grondig gedesinfecteerd kan worden. Verder maakt iedere cursist gebruik van materialen die alleen door hem/haar gebruikt zullen worden. De veiligheid van cursisten zal ook met de huidige maatregelen altijd voorop blijven staan.

Onze maatregelen in het kort:

(Voor de volledige versie: zie protocol veilig trainen)

- Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 7 personen, zodat er altijd meer dan 1,5 meter afstand is.

- Iedere cursist krijgt zijn/haar eigen reanimatie pop en aed om mee te oefenen (zonder beademen). De pop en aed wordt na iedere cursus grondig gedesinfecteerd.

- Iedere cursist krijgt bij aanvang van de cursus zijn/haar eigen tasje met benodigdheden: pen, papier en EHBO middelen.

- Iedere cursist desinfecteert bij binnenkomst zijn/haar handen en wordt gevraagd of er de laatste 24 uur corona klachten zijn ondervonden.

- Iedere cursist heeft de mogelijkheid om te werken met handschoentjes.

- Op iedere tafel staat ontsmettingsmiddel.

- Na elke cursus wordt het lokaal grondig schoongemaakt.

Zo houden wij corona buiten de deur:

Te allen tijde worden de richtlijnen die er vanuit het RIVM worden geadviseerd gehanteerd:

• Was goed en regelmatig je handen met water en zeep.

• Als je hoest of niest, doe dat dan aan de binnenkant van je elleboog.

• Schud geen handen.

• Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging ( vanaf 38 C° ).

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft ( vanaf de 38 C° ) en/of benauwdheidsklachten.

• Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar

Namens B&V willen wij u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons heeft en fijn dat u gebruik blijft maken van de beschikbare trainingen die wij aanbieden. Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via info@partnersinveiligheid.nl of bel naar 0168-335 445.
Offerte