Adviezen

BHV- en ontruimingsplannen zorgvuldig in kaart gebracht
De gemeente waarin u gevestigd bent stelt eisen aan het veilig gebruik van gebouwen. Conform de geldende bouwwetgeving verleent zij u een vergunning voor uw bedrijf. Daarnaast bent u wettelijk verplicht te voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet. Door het opstellen van een BHV-ontruimingsplan zorgt u ervoor dat u aan alle gestelde regels en richtlijnen voldoet. Het plan sluit naadloos aan op uw dagelijkse praktijk, zodat u restrisico’s tot een absoluut minimum beperkt. Een gerust gevoel voor u en uw medewerkers.

Veiligheid maximaliseren met een BHV-cursus
Voor de correcte uitvoering van het ontruimingsplan is opleiding van medewerkers cruciaal. Goede training en duidelijke instructies zorgen ervoor dat er adequaat gehandeld wordt in geval van een calamiteit. Een efficiënte aanpak en beperken van tijdsverlies zijn vaak van levensbelang. De consultants van B&V partners in veiligheid zijn louter professionals die voortdurend op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en wettelijke regels binnen het werkveld van veiligheid.

Vraag een offerte op maat aan
Offerte