Opleidingen

Cursussen bedrijfshulpverlening: voor een veilig gevoel

Alle benodigde kennis en vaardigheden voor de BHV-er(s) in uw organisatie: het is de basis van ons brede pallet aan cursussen rondom bedrijfshulpverlening. En we gaan verder, want bij iedere cursus zorgen we ervoor dat de risico’s uit uw dagelijkse praktijk nauwgezet aan bod komen. Bijvoorbeeld door de oefenruimte aan te passen aan uw werkomgeving.

Al onze opleidingen

In de onderstaande tabs staan al onze cursussen weergegeven. Klik op een tab om het overzicht bij te werken.

 • BHV-basis
  Basis Bedrijfshulpverlening (allround BHV), inclusief AED Veiligheid binnen uw bedrijf is essentieel. Met het aanstellen van goed getrainde BHV-ers...

  Basis BHV E-learning
  Blended Learning is een combinatie van E-learning (een internet-lesprogramma) met een ééndaagse praktijkopleiding. In overleg met de opleider kan...

  BHV herhaling
  Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening (allround BHV), inclusief AED Blijvende veiligheid binnen uw bedrijf is essentieel. Met goed getrainde BHV-ers waarborgt u...

  Preventiemedewerker
  Preventiemedewerker Iedere organisatie is verplicht een interne preventiemedewerker aan te stellen. Deze persoon houdt zich bezig met het ondersteunen...

  Table-top oefening
  Table-top oefening Voor ieder BHV-team is het aan te raden om met regelmaat de opgestelde procedures te oefenen. Deze...

  Instructie leerkrachten
  Instructie leerkrachten Door de wet op primair onderwijs hebben leraren op basisscholen de verantwoording voor hun leerlingen. Dit betekent...

  Alarmmeldingen
  Omgaan met alarmmeldingen Als receptiemedewerker is het van belang te weten hoe u handelt bij een alarmmelding. In deze cursus...

  Crisis Management Team training (fase 1)
  Crisis Management Team training (fase 1) Als er zich een crisis binnen uw organisatie voordoet, is effectief en efficiënt...

  Eerste hulp bij elektriciteitsletsels
  Eerste hulp bij elektriciteitsletsels Een ongeval bij het werken met elektriciteit kan vergaande gevolgen hebben. Bedrijfshulpverleners en medewerkers met...

  Opleiding voor het diploma Eerste Hulp (voorheen EHBO-diploma)
  Opleiding voor het diploma Eerste Hulp (voorheen EHBO-diploma) Bij een ongeval of stoornis in vitale functies (ademhaling, hartslag) wilt...

  BHV Petrochemische industrie
  BHV Petrochemische industrie De petrochemische industrie kent haar eigen, specifieke risico’s. Speciaal voor operators in deze branche is deze...

  Herhaling omgaan met kleine blusmiddelen
  Herhaling omgaan met kleine blusmiddelen Iedereen die in het bezit is van een certificaat ‘omgaan met kleine blusmiddelen’ kan...

  Omgaan met kleine blusmiddelen
  Omgaan met kleine blusmiddelen Als er een kleine brand in uw organisatie ontstaat, is snel en adequaat handelen van...

  Herhaling AED
  Herhaling AED Voor iedereen die in het bezit is van een certificaat ‘Gebruik Externe Automatische Defibrilator’ biedt deze herhalingscursus...

  Gebruik AED
  Gebruik AED De Automatische Externe Defibrilator (AED) helpt om snel en gericht te handelen bij een vermoedelijke circulatiestoornis van...

  Eerste BHV verantwoordelijke in de zorg
  Eerste BHV verantwoordelijke in de zorg Als u leiding moet geven aan een repressieve bedrijfshulpverleningstaak, zijn een aantal specifieke...

  Veiligheidsdag 2014
  Op een veiligheidsdag krijgt u praktische informatie over wijzigingen binnen de wet- en regelgeving, waaronder de Arbotwet, bouwbesluit, gebruiksbesluit...

  Coördinator / hoofd BHV
  De werkgever is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het uitvoeren van de arbeidsomstandigheden wet. Dit kan hij geheel zelf op...

  Instructeur BHV Eerste Hulp
  De opleiding Instructeur BHV  “Eerste Hulp” is bestemd voor personen die in uw instelling (gaan) functioneren als instructeur BHV...

  Instructeur BHV “Brand en Ontruiming”
    De opleiding Instructeur BHV “Brand en Ontruiming” is bestemd voor personen die in uw instelling (gaan) functioneren als...

  Ploegleider BHV herhaling
  Ploegleider BHV herhaling Als Ploegleider Bedrijfshulpverlener is het van belang uw kennis en vaardigheden op peil te houden. Tijdens...

  Ploegleider BHV NIBHV
  Ploegleider BHV NIBHV Heeft uw organisatie meerdere BHV-ers in dienst, dan is het aanstellen van een ploegleider BHV aan...

  Crisis Management Team training (fase 2)
  Crisis Management Team training (fase 2) Na het volgen van de maatwerktraining Crisis Management Team (fase 1), is het...

 • Opleiding Beveiliger niveau 2 – Wajong
  Om als beveiliger te mogen werken, is het MBO-diploma beveiliger op niveau 2 vereist. Hierna kan een specialisatie gevolgd...

  Opleiding Beveiliger niveau 2
  Om als beveiliger te mogen werken, is het MBO-diploma beveiliger op niveau 2 vereist. Hierna kan een specialisatie gevolgd...

 • Kurs V.C.A
  Kurs V.C.A.  Kurs V.C.A. Krótko, ponieważ istnieje możliwość, aby podążać tą drogą w języku polskim. Aby uzyskać więcej informacji,...

  Herhaling adembescherming
  Herhalingscursus adembescherming. Bedrijfshulpverleners die een gids- en/of reddingsfunctie hebben en gebruik maken van adembescherming, dienen constant op de hoogte...

  Adembescherming
  Adembescherming voor de bedrijfsvloer Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor bedrijfshulpverleners die een gids- en/of reddings functie hebben en...

  Gevaarlijke stoffen
  Omgaan met gevaarlijke stoffen In bedrijven waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, verdient bedrijfshulpverlening extra aandacht. In deze cursus leert...

  Suspensiontrauma
  Suspensiontrauma Als iemand valt in een valharnasgordel is eerste hulp bieden van groot belang. Deze cursus is bedoeld voor...

  Chauffeurs veiligheidsopleiding
  Chauffeurs veiligheidsopleiding Chauffeurs die personen over de weg vervoeren, kunnen te maken krijgen met tal van risico’s. Bijvoorbeeld een...

  Heftruck certificaat
  Heftruck gebruik Werken met een heftruck vraagt om specifieke vaardigheden. In een dagdeel leert u tijdens deze cursus hoe...

  VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL)
  Werknemers in diverse bedrijfstakken hebben kennis en inzicht nodig van de veiligheidsrisico’s op de werkplek. In twee dagen bent...

  Basisveiligheid V.C.A.
  Basisveiligheid V.C.A. Werknemers in diverse bedrijfstakken hebben kennis en inzicht nodig van de veiligheidsrisico’s op de werkplek. In twee...

  Herhaling beheerder brandmeldinstallaties
  Herhaling beheerder brandmeld installaties Deze herhalingscursus zorgt er voor dat uw kennis en vaardigheden worden opgefrist en uitgebreid op...

  Beheerder brandmeld installaties
  Beheerder brandmeld installaties Als u binnen uw organisatie het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie (BMI)...


 

Landelijke erkend diploma
Vrijwel alle cursussen bestaan uit een theorie- en praktijkdeel en deelnemers ontvangen een landelijk erkend diploma. Voor specifieke doelgroepen ontwikkelen wij maatwerktrainingen, om hen zo goed mogelijk op (rest)risico’s voor te bereiden. Daarnaast heeft u het voordeel en gemak dat onze opleidingslocatie tevens meestal de examenlocatie is.
Lees meer over onze aanpak

Zeer ervaren trainers
De trainers van B&V partners in veiligheid zijn louter professionals die voortdurend op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en wettelijke regels over veiligheid. Ieder met een eigen specialisme en ruime ervaring. Daarbij zijn enthousiasme en hoogwaardige kwaliteit kenmerkend voor de wijze waarop zij u en uw medewerkers helpen. Maak kennis met onze trainers