Ontruimingsoefening op de O.K. van het ziekenhuis. Het kan zomaar gebeuren.
Er breekt brand uit en er moet ontruimd gaan worden.
Is het personeel hier wel op getraind? Hoe gaat het dan in zijn werking?

Wij verzorgen al enige jaren de ontruimingsoefening van de operatie afdelingen van verschillende ziekenhuizen.
Een van de meest kwetsbare afdelingen van een ziekenhuis is de operatieafdeling.
Op de O.K. bevinden zich mensen welke gedeeltelijke of algehele anesthesie hebben gekregen met als gevolg dat deze niet zelfredzaam zijn.

Het operatie personeel is verantwoordelijk voor de veiligheid van deze patiënt.
Om deze veiligheid te waarborgen wordt er gewerkt volgens een vooraf geïnstrueerd en beoefend protocol waarbij een ieder weet wat er van hem of haar wordt verwacht.

Door het inzetten van een Lotus slachtoffer, kan er zo dicht mogelijk worden geoefend naar de realiteit.
Op de foto is te zien hoe een patiënt ( onze lotus slachtoffer ) van de afdeling wordt geëvacueerd.

De training zal gaan geschieden in 3 stappen.
Stap 1 / dag

 • Instructiefilm met taken,
 • Table-top oefening.
 • Procedure bespreken

Stap 2 / dag:

 • Blusinstructie met gebruik van middelen aanwezig SFG Procedure OK praktisch inoefenen
 • Zuurstof toe en afvoer

Stap 3 / dag:

 • Praktijk oefening op de anesthesiedagen waarbij het geleerde in stap 1 & 2 in de praktijk wordt gebracht dmv 2 of 3 oefening op de OK
 • Brand van afdekmateriaal op slachtoffer
 • Brand in een anesthesie kolom
 • Ontruiming van een OK

            
Deze maatwerktraining is gevormd vanuit de behoefte van het ziekenhuis, die specifieke aanpakken wil voor zogenaamde kritische afdelingen binnen het ziekenhuis.
Van die kritische afdelingen is een opsomming gemaakt, waarin ook de O.K. wordt benoemd.

Kritische afdelingen:

 • OK (operatieafdeling)
 • Recovery
 • Dialysecentrum
 • Intensive care
 • CCU / HVZ (Coronaire care en Hart en Vaatziekten afdeling)
 • Neonatologie
 • Apotheek
 • Oncologie
 • Verloskunde
 • Geriatrie
 • Psychiatrie
 • Longafdeling

In de methodiek die B&V daarvoor gebruikt wordt er gebruik gemaakt van de vaste waarde binnen een operatiekamer die hier in geschoold moeten worden.