Interview met een Coördinator Hoofd BHV 

Aan het woord is de heer Harry Smit, werkzaam als Accountmanager Facilitaire Diensten bij de gemeente Etten-Leur.
De functie Coördinator Hoofd BHV, vervult hij sinds maart 2014.

Op de vraag: wat vindt u van deze functie, antwoordt hij dat het een zeer veelzijdige en interessante functie is.

Het belang van deze functie vindt hij dat hij ook zijn BHV diploma up to date houdt.  Zo blijft hij feeling houden met de BHV-organisatie en weet waar de behoeftes liggen.

Het nut van deze functie ziet hij er echt wel van in. Je moet het wel inplannen in je agenda anders schiet het er bij in. Aan deze extra functie kleeft niet veel extra werk aan omdat het slechts een deel van zijn functie is. Maar omdat de functie Accountmanager Facilitaire Diensten veel tijd opslokt heeft hij niet altijd de tijd om de zaken goed op te pakken.
Opdat de functie Coördinator Hoofd BHV deel uitmaakt van zijn functie als Accountmanager Facilitaire Diensten, wordt deze vergoed.

De heer Harry Smit heeft deze opleiding bij ons, B&V partners in veiligheid gevolgd, net zoals zijn opleiding BHV-er, jaarlijks herhaalt hij de opleiding bedrijfshulpverlener en als zijn agenda het toelaat komt hij ook graag bij de Terugkomdag van de Coördinator Hoofd BHV.
De opleiding Coördinator heeft hij als zeer leerzaam en nuttig ervaren en dan ook met name de ( praktische } ervaringen van de mede hoofden bedrijfshulpverlening.

Tenslotte vragen wij of de heer Harry Smit nog wat wilt toevoegen en deze geeft aan dat de BHV-organisatie bij de gemeente Etten-Leur louter uit vrijwilligers bestaat. En dat zij hiervoor jaarlijks een vergoeding krijgen.

Wij danken de heer Harry Smit hartelijk voor zijn openheid en de moeite die hij heeft genomen om onze vragen te beantwoorden.

Meer informatie over de opleiding Coördinator hoofd BHV:   Informatie CHBHV